دانلود خلاصه کتاب تجوید و روانخوانی قرآن کریم

دانلود خلاصه کتاب تجوید و روانخوانی قرآن کریم

خلاصه کتاب تجوید و روخوانی قرآن کریم قرآن, یگانه کتاب آسمانی است که علاوه بر این که تشریع احکام و تکالیف وارده ی در شریعت را بیان می کند, معجزه ی خالده و جاوید اسلام را نیز تشکیل می دهد. لذا یگانه کتابی است که هر دو سمت را دارا می باشد و دارای این …

دانلود خلاصه کتاب تجوید و روانخوانی قرآن کریم ادامه »