دانلود درس اصول دو (از ابتداء تا اجتماع امر و نهی) استاد صالحی

دانلود درس اصول دو (از ابتداء تا اجتماع امر و نهی) استاد صالحی محمد هاشم صالحی یکی از علمای مذهبی و دینی افغانستان است. محمد هاشم صالحی که به نام صالحی مدرس نیز شهرت دارد از قوم هزاره و به زبان‌های فارسی و عربی مسلط می‌باشد. آیت الله، استاد محمد هاشم صالحی مدرس در سال۱۳۲۴ …

دانلود درس اصول دو (از ابتداء تا اجتماع امر و نهی) استاد صالحی ادامه »