بایگانی بلاگ

نمونه سوال پایه ۴ سفیران هدایت

دانلود نمونه سوال پایه ۴ سفیران هدایت حوزه علمیه سفیران هدایت یکی از طرح بسیار زیبا برای تربیت مبلغین با استعداد برای گسترش فرهنگ دینی و مذهبی می باشد. هدف این حوزه پرورش افراد با استعداد برای گسترش فرهنگ و خدمت رسانی به روستاهای دور افتاده و هدایت جامعه اسلامی …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۳ سفیران هدایت

نمونه سوال پایه سه حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۳ سفیران هدایت حوزه علمیه سفیران هدایت یکی از طرح بسیار زیبا برای تربیت مبلغین با استعداد برای گسترش فرهنگ دینی و مذهبی می باشد. هدف این حوزه پرورش افراد با استعداد برای گسترش فرهنگ و خدمت رسانی به روستاهای دور افتاده و هدایت جامعه اسلامی …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۲ سفیران هدایت

دانلود نمونه سوال پایه دو حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۲ سفیران هدایت حوزه علمیه سفیران هدایت یکی از طرح بسیار زیبا برای تربیت مبلغین با استعداد برای گسترش فرهنگ دینی و مذهبی می باشد. هدف این حوزه پرورش افراد با استعداد برای گسترش فرهنگ و خدمت رسانی به روستاهای دور افتاده و هدایت جامعه اسلامی …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۱ سفیران هدایت

نمونه سوال پایه یک حوزه علمیه خراسان و قم و اصفهان

دانلود نمونه سوال پایه ۱ سفیران هدایت حوزه علمیه سفیران هدایت یکی از طرح بسیار زیبا برای تربیت مبلغین با استعداد برای گسترش فرهنگ دینی و مذهبی می باشد. هدف این حوزه پرورش افراد با استعداد برای گسترش فرهنگ و خدمت رسانی به روستاهای دور افتاده و هدایت جامعه اسلامی …

ادامه مطلب