بایگانی بلاگ

نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه قم

نمونه سوال پایه شش حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین مراکز علمی عالم تشیع و همچنین یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان می باشد. در این حوزه علمیه دروس حوزوی به صورت کاربردی و به صورت عمومی و تخصصی مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد. …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۵ حوزه علمیه قم

نمونه سوال پایه پنج حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۵ حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین مراکز علمی عالم تشیع و همچنین یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان می باشد. در این حوزه علمیه دروس حوزوی به صورت کاربردی و به صورت عمومی و تخصصی مورد مطالعه و پژوهش قرار می گیرد. …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۴ حوزه علمیه قم

نمونه سوال پایه چهار حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۴ حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین مراکز علمی عالم تشیع و همچنین یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان می باشد. در این حوزه علمیه دروس حوزوی به صورت کاربردی و به صورت عمومی و تخصصی مطالعه می شود. دروس حوزه علمیه قم …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۳ حوزه علمیه قم

نمونه سوال پایه سه حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۳ حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین مراکز علمی عالم تشیع می باشد. دروس حوزه علمیه قم شامل ۱۰ پایه در سطح یک و دو و سه می باشد. هر پایه به صورت تقریبی یک سال به طول می انجامد که مجموعه ده …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۲ حوزه علمیه قم

دانلود نمونه سوال پایه دو حوزه علمیه

دانلود نمونه سوال پایه ۲ حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع می باشد. حوزه علمیه قم شامل ده پایه در سطح یک و دو و سه می باشد. سایت ناین دانلود یکی از بزرگترین مراکز جزوات و نمونه سوالات حوزه علمیه می باشد. این …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۱ حوزه علمیه قم

نمونه سوال پایه یک حوزه علمیه خراسان و قم و اصفهان

نمونه سوال پایه ۱ حوزه علمیه قم حوزه علمیه قم یکی از بزرگترین حوزه علمیه های جهان تشیع به شمار می رود. حوزه علمیه قم همانند سایر حوزه های علمیه دارای سه سطح که شامل ۱۰ پایه و همچنین دارای یک سطح خارج می باشد. یکی از عوامل موفقیت در …

ادامه مطلب