بایگانی بلاگ

نمونه سوال پایه ۱ تا ۱۰ حوزه علمیه خراسان و قم

مجموعه ای بسیاری از سوالات حوزه علمیه خراسان در این قسمت برای دانلود جمع آوری شده است: این مجموعه شامل: نمونه سوالات پایه یک تا ده قم + خراسان+ سفیران هدایت

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۱۰ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۱۰حوزه علمیه خراسان و قم حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۹ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۹حوزه علمیه خراسان و قم حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه  ۸ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۸حوزه علمیه خراسان و قم حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه  ۷ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۷حوزه علمیه خراسان و قم حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می …

ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه خراسان

نمونه سوال پایه شش حوزه علمیه

نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه خراسان حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. …

ادامه مطلب