دانلود تلخیص کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی

«علم رجال» تنها دانشی که می تواند به طور مستقیم ما را از وضع روحی و فکری، و انضباط عملی راویان احادیث آگاه سازد و اطلاعات مفید در باره آنها در اختیار ما گذاشته و زمینه استفاده از ست – یکی از منابع چهارگانه استناط و بلکه گسترده ترین منبع فقهی – را فراهم سازد. از این رو این دانش از عصر پیشوایان معصوم مورد توجه مجتهدان و مستنبطان قرار گرفته و تا کنون ادامه دارد، و در عصر حاضر تحول زیربنایی در آن رخ داده و این دانش از حالت علم منقول محض، حالت اجتهادی به خود گرفته و مستنبطان معاصر می توانند علاوه بر مراجعه به کتابهای رجالی پیشینیان، خود نیز دست به کوشش زده و با گرد آوری قرائن و شواهد، موقعیت راوی را از جهات گوناگون به دست آورند. و استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله بروجردی ( ۱۲۹۲- ۱۳۸۹) از شخصیت های مؤثر در گشودن این باب به روی مجتهدان است.

آنچه در این کتاب بررسی می شود برخی قواعد و نکات کلی این علم است که اینجانب در ضمن تدریس فقه، افزون بر روشن ساختن وضع راويان سند، به آنها اشاره می کردم.

جزوه ای که در این بخش برای شما عزیزان جهت دانلود تهیه شده است خلاصه ای روان از مباحث کتاب «کلیات فی علم الرجال» است