دانلود تلخیص کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی

تلخیص کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی

«علم رجال» تنها دانشی که می تواند به طور مستقیم ما را از وضع روحی و فکری، و انضباط عملی راویان احادیث آگاه سازد و اطلاعات مفید درباره آنها در اختیار ما گذاشته و زمینه استفاده از ست – یکی از منابع چهارگانه استناط و بلکه گسترده ترین منبع فقهی – را فراهم سازد. از این رو این دانش از عصر پیشوایان معصوم مورد توجه مجتهدان و مستنبطان قرار گرفته و تا کنون ادامه دارد، و در عصر حاضر تحول زیربنایی در آن رخ داده و این دانش از حالت علم منقول محض، حالت اجتهادی به خود گرفته و مستنبطان معاصر می توانند علاوه بر مراجعه به کتابهای رجالی پیشینیان، خود نیز دست به کوشش زده و با گرد آوری قرائن و شواهد، موقعیت راوی را از جهات گوناگون به دست آورند. و استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله بروجردی ( ۱۲۹۲- ۱۳۸۹) از شخصیت های مؤثر در گشودن این باب به روی مجتهدان است.
دانلود تلخیص کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی

تلخیص کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی

كتاب کلیات فی علم الرجال از مقدمه نویسنده و متن اصلى (مشتمل بر هشت فصل: 1- مبادى تصورى علم رجال، 2- نياز به علم رجال و ادله موافقان و مخالفان، 3- منابع اصلى علم رجال، 4- مصادر ثانوى علم رجال، 5- توثيقات خاصّ، 6- توثيقات عامّ، 7- پژوهشى درباره كتب اربعه و 8- فرقه‌هاى شيعه كه در کتاب‌ها آمده) و يك خاتمه (در ضمن 14 فايده رجالى) تشكيل شده است.

نویسنده از تعداد قابل توجهى از منابع مهم و آثار علمى انديشمندان اسلامى به زبان عربى براى توليد اثر حاضر بهره برده است. شيوه نویسنده در اين اثر، آموزشى، تحليلى و انتقادى است.

حضرت آیت الله سبحانی در کتاب کلیات فی علم الرجال می فرمایند:

اصلى كه وجه مشترك همه فرقه‌هاى شيعه است عبارت است از اعتقاد به اينكه امامت بعد از پيامبر(ص)، قضيه‌اى اصولى است و به مردم واگذار نشده بلكه بعد او وفات رسول اكرم(ص) در اختيار خداى متعال است. بله شيعه به حسب مرور زمان و سياستهاى زمانى و بحثهاى كلامى به فرقه‌هاى مختلفى تقسيم شده ولى تنها سه فرقه از آنان باقى مانده است: امامى، زيدى و اسماعيلى. از بين اين سه، فرقه شاخص عبارت از فرقه امامى است كه معتقد به دوازده امام است كه اولشان حضرت على بن ابى‌طالب(ع) و آخرشان حضرت مهدى(عج) است. پس هر گاه كه كلمه شيعه به صورت مطلق بيايد منصرف به شيعه دوازده امامى مى‌شود و اما شيعه زيدى و اسماعيلى نياز به قرينه دارد. (کلیات فی علم الرجال، ص 404- 405)

جزوه ای که در این بخش برای شما عزیزان جهت دانلود تهیه شده است خلاصه ای روان از مباحث کتاب «کلیات فی علم الرجال» است

دانلود خلاصه کتاب «کلیات فی علم الرجال» آیت الله سبحانی:

پیمایش به بالا