تلخیص نموداری منطق با فرمت پاور پوینت تا صناعات خمس

دانلود تلخیص نموداری منطق مظفر با فرمت پاور پوینت

منطق ابزاری است برای درست اندیشیدن و درست فکر و درست استدلال کردن.

یادگیری منطق در صورت انتخاب راه درست و مناسب آن, بسیار آسان و راحت است. یکی از روش های یادگیری درس منطق به شیوه نموداری است.

در این جزوه مباحث و موضوعات منطق به صورت نموداری و با متن فارسی همراه با خلاصه مطالب مطرح شده استیکی از کتاب هایی که برای یادگیری منطق مطالعه می شود کتاب منطق مظفر است. این جزوه خلاصه فارسی مطالب این کتاب می باشد که در آن مباحث منطق به زبان ساده و روان مطرح شده است.

دانلود تلخیص نموداری منطق مظفر با فرمت پاور پوینت:

پیمایش به بالا