سطح پایه نام درس نام درس محدوده ها و لیست کتب
  پیش نیاز 01- صرف تثبیتی 01- صرف تثبیتی در آمدي بر علم صرف، فرامرز علیزاده و احسان محمدی، نشر مرکز مدیریت
02- احکام تثبیتی 02- احکام تثبیتی فقه ۱، از ابتدا تا درس15 ، محمد حسین فلاح زاده (مركز تدوین و نشر متون درسی) نشر دانش حوزه
03- تجوید 03- تجوید روانخوانی و تجوید قرآن کریم، بخش روانخوانی، علی حبیبی و محمدرضا شهیدی
04-05 صرف تثبیتی 04-05 صرف تثبیتی دانش صرف، ابتدای کتاب تا اول مبحث مضاعف سبد حمید جزائری
یا صرف ساده (با بازنگری و اصلاح، ابتدای کتاب تا أول مبحث مضاعف، سید محمد رضا طباطبایی، نشر دار العم
06- احکام تثبیتی 06- احکام تثبیتی محمد حسین فلاح زاده (مركز تدوين و نشر متون دوسی) نشر دانش حوزه
07- تجوید 07- تجوید روانخوانی و تجوید قرآن کریم بخش تجوید (با لحاظ اشد امتحان از قسمت روانخوانی)، علی حبیبی
تیبیتی 08-روخوانی و روانخوانی 08-روخوانی و روانخوانی روانخوانی و تجوید قرآن کریم، بخش تجوید، علی حبیبی و محمدرضا شهیدی، نشر بین الملل
09- احکام مقدماتی 09- احکام مقدماتی فقه ۱. از ابتدای درس ۱۶تا پایان کتاب، محمد حسین فلاح زاده
10- اخلاق مقدماتی یک 10- اخلاق مقدماتی یک اخلاق 1، محمود اکبری (مرکز تدوین و نشر متون درسی) نشر دانش حوزه
11- عقاید 11- عقاید اصول اعتقادات در چهل درس. اصغر قائمی، نشر ادبا
12-صرف مقدماتی 12-صرف مقدماتی صرف ۲، علم صرف، حمید جزایری، فرامرز علیزاده، نشر مرکز مدیریت
13- نحو مقدماتی 13- نحو مقدماتی عوامل عبن الرسول، سید حبیب الله قدمی عبن الرسول، نشر سلیم
1 14-15-16- ادبیات عرب یک 14-15-16- ادبیات عرب یک دانش صرف، سید حمید جزائری، نشر نصايح
صرف ساده (با بازنگری و اصلاح)، سید محمدرضا طباطبایی، نشر دار العلم
17-18- ادبیات عرب دو 17-18- ادبیات عرب دو الهداية فی النحو فی ثوبها الجديد، حسین شیرافکن، نشر نصايح
یا بدائه النحو، غلامعلی صفایی بوشهری، نشر مرکز مدیریت
یا هدایه + صمدیه
19- احکام عملی 19- احکام عملی فقه ۲. محمدحسین فلاح زاده، دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه
20- عقاید اسلامی 20- عقاید اسلامی درسنامه عقاید، على شیروانی، نشر مرکز جهانی علوم اسلامی
21- تاریخ اسلام و سیره یک 21- تاریخ اسلام و سیره یک تاریخ اسلام (از جاهلیت تا رحلت پیامبر) مهدی پیشوایی، دفتر نشر معارف
22- تاریخ اسلام و سیره دو 22- تاریخ اسلام و سیره دو سیری در سیره حضرت زهرا، علی اکبر بابازاده، نشر معروف
2 23-24-25- ادبیات عرب سه 23-24-25- ادبیات عرب سه البهجة المرضیة 1و2، عبد الرحمن سیوطی، دفتر تدوین متون درسی حوزه علمیه قم
القواعد الاساسیه للغة العربیه، سید احمد الهاشمی، نشر هجرت
القواعید النحویه، سید قاسم حسینی خراسانی و محمود ملکی اصفهانی، نشر مرکز مدیریت
26-27- ادبیات عرب چهار 26-27- ادبیات عرب چهار الکافی فی المفردات، محمد حسن قاسمی، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مبادی العربیه، جلد 4، قسم النحو، حمید محمدی، نشر دار العلم
28- علوم قرآنی 28- علوم قرآنی درسنامه علوم قرآنی، سطح 1. حسین جوان آراسته، نشر بوستان کتاب قم
29- علوم حدیث 29- علوم حدیث آشنایی با علوم حدیث، علی نصیری، نشر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
30- انقلاب اسلامی 30- انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی و ریشه های آن. ایت الله مصباح یزدی، نشر موسسه آموزشی امام خمینی
31- زن در اسلام 31- زن در اسلام زن در اسلام، جلد۲، فریبا علاسوند، نشر هاجر
32- تاریخ اسلام و سیره سه 32- تاریخ اسلام و سیره سه سیره پیشوایان بخش ۱، ص1 ص3۴۶، مهدی پیشوایی، نشر موسسه امام صادق (از اول کتاب تا انتهای امام باقر)
3 33-34-35- ادبیات عرب پنج-جواهر البلاغه 33-34-35- ادبیات عرب پنج-جواهر البلاغه البلاغه الواضحه، على الجارم و مصطفی امین، نشر موسسه الصادق، مبحث اسناد
جواهر البلاغه، احمد الهاشمی، نشرادباء
مختصرالمعانی، تفتازانی، نشر دارالفکر
36-37-38- منطق یک 36-37-38- منطق یک المنطق التعلیمی، بخش1 از ابتدای کتاب تا ابتدای درس 55. عبدالجواد ابراهیمی، نشر دار الفکر
المنطق. بخش ۱، از ابندی کتاب تا ابتدای صنایعات خمس، علامه مطفر
درآمدی بر منطق (منطق ۱) به میزان 3 واحد، دانش منطق (منطق ۲)، ابتدای کتاب تا ابتدای بخش3 به میزان 7 واحد. محمود منتظری مقدم. نشر مرکز مدیریت
39-40- کلام اسلامی 39-40- کلام اسلامی اموزش کلام اسلامی، جلد1 و ۲، محمد سعیدی مهر، نشر کتاب طه
عقاید استدلالی، جلد۱ و ۲، علی ربانی گلپایگانی، نشرهاجر
41- اصول و روش های تفسیر 41- اصول و روش های تفسیر روش تفسير قرآن کریم، محمود رجبی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه
42- تاریخ اسلام و سیره چهار 42- تاریخ اسلام و سیره چهار سیره پیشوایان ، بخش ۲، ص۳۴۷ تا پایان کتاب، مهدی پیشوایی، نشر موسسه امام صادق (از امام صادق تا انتهای کتاب)
43- تاریخ اسلام و سیره پنج 43- تاریخ اسلام و سیره پنج انسان ۲۵۰ ساله، زندگی سیاسی – مبارزانی ائمه معسومین ، مقام معظم رهبری
44-45- اصول فقه یک 44-45- اصول فقه یک مبادی اصول فقه ، عبد الهادی فضلی، الوسیط في أصول الفقه، ج1، آیت الله سبحانی
اصول الفقه، بخش ۱ ابتدای کتاب تا ابتدای مقدمه واجب، علامه مظفر
46-47- فقه یک 46-47- فقه یک الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، از ابتدا تا کتاب کفارات، ویرایش مرکز تدوین و نشر متون درسی
دروس تمهیدیه في الفقه الاستدلالی، جلد۱ (كل كتاب)، باقر ایروائی، نشر مرکز  المصطفی العالمی للدراسات و التحقيق
48-49- فقه دو 48-49- فقه دو دروس تمهیدیه في الفقه الاستدلالی ، از ابتدای جلد ۲ تا ابتدای کتاب الیمین در جلد 3. باقر ایروانی، نشر مرکز  المصطفی العالمی للدراسات و التحقيق
روضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، از ابتدای کتاب کفارات تا ابتدای کتاب وکالت، ویرایش مركز تدوین و نشر متون درسی
50-51-52- منطق دو 50-51-52- منطق دو المنطق التعلیمی، بخش ۲، صناعات خمس، از درس ۵۵ تا آخر کتاب، تصحیح عبدالجواد ابراهیمی، نشر دار الفکر
المنطق، بخش ۲، صناعات خمس، علامه مظفر
منطق ۲. بخش سوم، منطق تصديقات، محمود منتظری مقدم، نشر مرکز مدیریت
53- تاریخ معاصر یک 53- تاریخ معاصر یک تاریخ تحولات سیاسی ایران، بخش ۱، ابتدای کتاب تا ابتدای فصل چهارم، موسی نجفي، نشر موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
5 54-55- اصول فقه دو 54-55- اصول فقه دو اصول الفقه، بخش2،  از ابتدای مقدمه واجب تا پایان کتاب، علامه مظفر
الوسيط في أصول الفقه ، جلد ۲، آیت الله سبحانی
56-57- فقه سه 56-57- فقه سه الروضه البهية في شرح اللمعة الدمنیه، از ابتدای کتابه الوكاله تا ابتدای کتاب الصيد و الذباحه، ویرایش مرکز تدوین  و نشر متون درسی
کتاب دروس نهبديد في الفقه الإستدلالی، از کتاب ابتدای کتاب اليمين، جلد ۳. تا ابندای کتاب ارث، جلد ۴، به میزان ۵ واحد، باقر ایروانی. نشر مركز المصطفى العالمي للدرسات و التحقيق
58-59- فقه چهار 58-59- فقه چهار افرادی که کتاب دروس تمهيديه في الفقه الاستدلالی» را خواندراند. در فقه ۴ مونلف به خواندن کتاب «الروضه البهبه في شرح اللمعه الدمشفيه» ویرایش مرکز تدوین و نشر متون درسی. از کتاب ارث تا اخر میباشند
الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، از ابتدای کتاب الصيد والذباحه تا أخر كتاب، ویرایش مركز تدوین و نشر متون درسی
60- آشنایی با فلسفه اسلامی 60- آشنایی با فلسفه اسلامی تاریخ فلسفه، حسن معلمی و دیگران، نشر المصطفی
61- حکومت اسلامی 61- حکومت اسلامی حکومت اسلامی، احمد واعظی، نشر مرکز
62- تاریخ معاصر دو 62- تاریخ معاصر دو تاريخ تحولات سیاسی ایران، ب2 ، ابتدای فصل چهارم تا انتهای کتاب موسی نجفی، نشر موسسه مطالعات تاریخ مدار ایران
2 7 63- اصول یک 63- اصول یک رسائل از ابتدا تا اول اجماع منقول (ج ۱ص۱۷۹
64- فقه یک 64- فقه یک مکاسب از ابتدای محرمه تا المسالة التاسعة سب المؤمنین
65- فقه سه 65- فقه سه مکاسب محرمه از النوع الخامس تا الأمر الرابع اقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين (ج۳ص ۸
66- عقاید یک 66- عقاید یک محاضرات في الالهیات از ابتدای کتاب تا بحث نبوت
67- اصول دو 67- اصول دو رسائل از ابتدای اجماع منقول تا آخر بحث ظن
68- فقه دو 68- فقه دو مکاسب محرمه از المسألة التاسعه تا النوع الخامس ممايحرم التكسب به
69- فقه چهار 69- فقه چهار مكاسب از اقسام معاطاه تا الكلام في شروط المتعاقدين
70- عقاید دو 70- عقاید دو محاضرات في الالهيات از نبوت تا پایان کتاب
8 71- اصول سه 71- اصول سه رسائل از ابتدای مقصد ثالث (شک) تا تنبیهات شبهه محصوره
72- اصول پنج 72- اصول پنج رسائل از استصحاب تا تنبيهات اصاله الصحة
73- فقه پنج 73- فقه پنج مكاسب از الكلام في شروط المتعاقدین تا الكلام يقع في مسائل
74- فلسفه یک 74- فلسفه یک بدايه الحكمه (از ابتدا تا المرحله السابعه في العله و المعلول
75- اصول چهار 75- اصول چهار رسائل از تنبيهات شبهه محصوره تا اول استصحاب
76- اصول شش 76- اصول شش رسائل از تنبيهات اصاله الصحه تا آخر کتاب
77- فقه شش 77- فقه شش از الكلام يقع في مسائل تا شرائط العوضين
78- فلسفه دو 78- فلسفه دو بدايه الحكمه (از المرحله السابعه في العله و المعلول تا آخر
3 9
اصول7 اصول7
اصول8 اصول8
تفسير 5 تفسير 5
تفسير 6 تفسير 6
تفسير6 تفسير6
رجال1 رجال1
رجال2 رجال2
فقه10 فقه10
فقه7 فقه7
فقه8 فقه8
فقه9 فقه9
فلسفه3 فلسفه3
فلسفه4 فلسفه4
10 فلسفه6 فلسفه6
فلسفه5 فلسفه5
فقه12 فقه12
فقه11 فقه11
شبهات قرآني شبهات قرآني
درايه الحديث درايه الحديث
تفسير 8 تفسير 8
تفسير 7 تفسير 7
اصول9 اصول9
اصول12 اصول12
اصول11 اصول11
اصول10 اصول10
شرکت ناین دانلود