به نام خداوند بخشنده مهربان

این بخش از سایت برای پیگیری مشکلات احتمالی سایت طراحی شده است.

لطفا قبل از ارسال گزارش فرم زیر را مطالعه نمایید:

۱- در صورتی که تراکنش شما ناموفق بوده ولی مبلغی از حساب شما کسر شده باشد به صورت خودکار توسط بانک طی حداکثر ۷۲ ساعت به شما برگشت داده می شود.

۲- در صورتی که پرداخت شما موفق بوده اما لینک دانلود برای شما نمایش داده نشده لطفا فرم زیر را طبق اطلاعاتی که در صفحه مشخصات وارد نموده اید کامل نموده تا مورد بررسی قرار گیرد.

شرکت ناین دانلود