نمونه سوال پایه ۱ تا ۱۰ حوزه علمیه خراسان و قم

دانلود نمونه سوال پایه 1 تا 10 حوزه علمیه خراسان و قم
مجموعه ای بسیاری از سوالات حوزه علمیه خراسان در این قسمت برای دانلود جمع آوری شده است:

این مجموعه شامل:

 

قم + خراسان+ سفیران هدایت

دانلود/ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۱۰ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۱۰حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه 10 حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه ۱۰حوزه علمیه خراسان و قم

حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. بعد از این ۳ سطح, سطح درس خارج است که در آن به صورت تخصصی به منابع فقهی مراجعه می شود.

سایت ناین دانلود به عنوان یک سایت کمک آموزشی سعی بر این دارد تا با ارائه ابزارهای کمک آموزشی با کیفیت مناسب, طلاب گرامی را در امر تحصیلی یاری نماید. یکی از مهم ترین گام ها بعد از مطالعه کامل کتاب های حوزه علمیه, مراجعه به سوالات سال های قبل و آشنایی با آن ها می باشد. با مراجعه به سوالات دوره های قبل طلبه می تواند با امادگی بیشتر در جلسه امتحان حضور پیدا کند و همچنین در حفظ آسان مطالب بسیار موثر است.

حوزه علمیه خراسان یکی از موفق ترین حوزه های علمیه جهان به شمار می رود که دارای مجتهدین بسیار متخصص و مسلَم در زمینه های مختلف می باشد. دانلود/ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۹ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۹حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه 9حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه ۹حوزه علمیه خراسان و قم

حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. بعد از این ۳ سطح, سطح درس خارج می باشد که در آن به صورت تخصصی به منابع فقهی مراجعه می شود.

سایت ناین دانلود به عنوان یک سایت کمک آموزشی سعی بر این دارد تا با ارائه ابزارهای کمک آموزشی با کیفیت مناسب, طلاب گرامی را در امر تحصیلی یاری نماید. یکی از مهم ترین گام ها بعد از مطالعه کامل کتاب های حوزه علمیه, مراجعه به سوالات سال های قبل و آشنایی با آن ها می باشد. با مراجعه به سوالات دوره های قبل طلبه می تواند با امادگی بیشتر در جلسه امتحان حضور پیدا کند و همچنین در حفظ آسان مطالب بسیار موثر است. دانلود/ادامه مطلب

نمونه سوال پایه  ۸ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۸حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه 8حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه ۸حوزه علمیه خراسان و قم

حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. بعد از این ۳ سطح, سطح درس خارج است که در آن به صورت تخصصی به منابع فقهی مراجعه می شود.

سایت ناین دانلود به عنوان یک سایت کمک آموزشی سعی بر این دارد تا با ارائه ابزارهای کمک آموزشی با کیفیت مناسب, طلاب گرامی را در امر تحصیلی یاری نماید. یکی از مهم ترین گام ها بعد از مطالعه کامل کتاب های حوزه علمیه, مراجعه به سوالات سال های قبل و آشنایی با آن ها می باشد. با مراجعه به سوالات دوره های قبل طلبه می تواند با امادگی بیشتر در جلسه امتحان حضور پیدا کند و همچنین در حفظ آسان مطالب بسیار موثر است. دانلود/ادامه مطلب

نمونه سوال پایه  ۷ حوزه علمیه خراسان و قم

نمونه سوال پایه ۷حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه 7حوزه علمیه خراسان و قم
نمونه سوال پایه ۷حوزه علمیه خراسان و قم

حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. بعد از این ۳ سطح, سطح درس خارج است که در آن به صورت تخصصی به منابع فقهی مراجعه می شود.

سایت ناین دانلود به عنوان یک سایت کمک آموزشی سعی بر این دارد تا با ارائه ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی با کیفیت مناسب و مطلوب, طلاب گرامی را در امر تحصیلی یاری نماید. یکی از مهم ترین گام های بعد از مطالعه کامل کتاب های درسی, مراجعه به سوالات سال های قبل و آشنایی با آن ها می باشد. با مراجعه به سوالات دوره های قبل طلبه می تواند با امادگی بیشتر در جلسه امتحان حضور پیدا کند و همچنین در حفظ آسان مطالب بسیار موثر است. دانلود/ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه خراسان

نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه خراسان
نمونه سوال پایه 6 حوزه علمیه خراسان
نمونه سوال پایه ۶ حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ۱۰ پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح ۲ و ۳ هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. بعد از این ۳ سطح, سطح درس خارج است که در آن به صورت تخصصی به منابع فقهی مراجعه می شود.

سایت ناین دانلود به عنوان یک سایت کمک آموزشی سعی بر این دارد تا با ارائه ابزارهای کمک آموزشی با کیفیت مناسب, طلاب گرامی را در امر تحصیلی یاری نماید. یکی از مهم ترین گام ها بعد از مطالعه کامل کتاب های حوزه علمیه, مراجعه به سوالات سال های قبل و آشنایی با آن ها می باشد. با مراجعه به سوالات دوره های قبل طلبه می تواند با امادگی بیشتر در جلسه امتحان حضور پیدا کند و همچنین در حفظ آسان مطالب بسیار موثر است.

حوزه علمیه خراسان یکی از موفق ترین حوزه های علمیه جهان به شمار می رود که دارای مجتهدین بسیار متخصص و مسلَم در زمینه های مختلف می باشد. دانلود/ادامه مطلب

نمونه سوال پایه ۵ حوزه علمیه خراسان

نمونه سوال پایه ۵ حوزه علمیه خراسان
نمونه سوال پایه 5 حوزه علمیه خراسان
نمونه سوال پایه ۵ حوزه علمیه خراسان

حوزه علمیه خراسان یکی از بزرگترین مراکز علمی جهان اسلام و تشیع به شمار می آید. این حوزه علمیه در سه سطح و شامل ده پایه می باشد. سطح اول شامل حدود ۶ پایه و سطح دوم و سوم هرکدام شامل دو پایه تحصیلی می باشد. بعد از این سه سطح سطح درس خارج است که در آن به صورت تخصصی به منابع فقهی مراجعه می شود.

سایت ناین دانلود به عنوان یک سایت کمک آموزشی سعی بر این دارد تا با ارائه ابزارهای کمک آموزشی با کیفیت مناسب, طلاب گرامی را در امر تحصیلی یاری نماید. یکی از مهم ترین گام ها بعد از مطالعه کامل کتاب های حوزه علمیه, مراجعه به سوالات سال های قبل و آشنایی با آن ها می باشد. با مراجعه به سوالات دوره های قبل طلبه می تواند با امادگی بیشتر در جلسه امتحان حضور پیدا کند و همچنین در حفظ آسان مطالب بسیار موثر است. دانلود/ادامه مطلب

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >
↕ نمایش نماد اعتماد
پشتیبانی آنلاین