به نام خداوند بخشنده مهربان

سایت ناین دانلود به لطف الهی در سال ۱۳۹۴ شمسی در عرصه اینترنت فعالیت خود را شروع کرده است. این سایت با هدف ترویج فرهنگ اسلامی و برای ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطالب و محتوای مناسب مذهبی و حوزوی پا به عرصه فضای مجازی گذاشته است.

در این وبسایت تلخیص کتب حوزوی که توسط کارگروه تولید محتوای سایت تهیه می شود, در معرض فروش قرار می باشد. همچنین در این وبسایت امکان دانلود فایل های صوتی دروس حوزوی که حق تکثیر آن ها مجاز بوده با هزینه بسیار پایین جهت تامین هزینه های سایت ارائه می شود.