نام صاحب امتیاز و مدیر اصلی سایت: جناب آقای محمدعلی قربانی

لطفا به جهت ساماندهی و منظم شدن برنامه ها تا حد امکان از سامانه پیام کوتاه استفاده نمایید.

سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵۴۱۰۷۳۷۳

شماره های تماس:

۰۹۳۶۳۲۱۱۳۶۸

 

آدرس: خراسان رضوی. مشهد. کدپستی: ۹۱۴۹۱۱۴۹۴۶

پشتیبانی

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

پیام شما