هزینه ها به هزار تومان می باشد.

ابعاد هزینه یک ماهه هزینه سه ماهه هزینه شش ماهه هزینه یکساله
بنر افقی

(بهترین مکان سایت)

۶۰*۴۶۸ ۱۰ ۲۵ ۴۵ ۸۰
بنر عمودی ۲۴۰*۱۲۰ ۱۰ ۲۵ ۴۵ ۸۰
تبلیغات متنی ۴ ۱۰ ۱۸ ۳۵
بک لینک

ایمیل شما (الزامی)

شماره تماس

پیام شما