شرایط ارسال فایل به پیام رسان:

۱- در صورتی که خرید شما با موفقیت انجام شده باشد فایل برای شما ارسال می شود.

۲- از ارسال مکرر پیام خودداری نمایید.

۳- با توجه به اینکه این کار به صورت دستی انجام میشود ممکن است فایل ها با تأخیر برای شما ارسال شود.  لذا در صورتی که درخواست شما فوری است بلافاصله پس از خرید, از طریق لینک نمایش داده شده, فایل ها را دانلود نمایید.

نحوه دریافت فایل ها در پیام رسان: